fredag 10 oktober 2008

Human Computing

Human computing: använding av mäninskans kunskaper för datalagring.
“Luis Von Ahl is building some impressively sized machine learning databases using online games.”
Med data som sparats man kan förbätra till ex sökmotorer. Jag tänker att wikipedia är också en möjlighet för datalagring.Kul grej!Se filmen "its worth it"!!:)

Inga kommentarer: